Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp mājaslapas www.mimiikids.com (turpmāk tekstā “mājaslapa”) lietotāju un SIA Mimii (turpmāk tekstā “Mimiikids”, “Pārdevējs”). Mājaslapas lietošanas noteikumi ir saistoši katram mājaslapas apmeklētājam, neatkarīgi no tā vai mājaslapas apmeklētājs ir vai nav reģistrēts mājaslapas lietotājs. Pārlūkojot vai izmantojot mājaslapu, lai pasūtītu un apmaksātu preci, lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un mājaslapas lietotāja, klienta tiesiskās attiecības.

Mimiikids patur sev visas tiesības jebkurā laikā, iepriekš nebrīdinot, pēc saviem ieskatiem papildināt un veikt grozījumus šajos noteikumos, kā arī veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos un jebkurā citā mājaslapā iekļautajā informācijā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas Mimiikids mājaslapā. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc lietotāja pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu – pasūtījums tiks izpildīts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

Visas vietnē publicētās tekstuālās informācijas un grafisko attēlu kopēšana nesaskaņojot ar Mimiikids ir aizliegta. Mājaslapā izvietotais Mimiikids zīmols, preču zīmju nosaukums un logotipi pieder to īpašniekam.

2. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi

Visas cenas Mimiikids mājaslapā ir norādītas gan EUR, gan USD. PVN ir iekļauts preces cenā un tā piemērošana ir atkarīga no saņēmējvalsts.

Mimiikids mājaslapā norādītās cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Par pirkumu jāmaksā mājaslapā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas.

Pasūtījuma izpildes termiņš ir 2 – 9 darba dienas un tā izpilde tiek uzsākta tikai pēc visas pasūtījuma summas apmaksas veikšanas pilnā apmērā:

  • veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta Mimiikids bankas kontā.
     

Pasūtījuma izpildes termiņi var mainīties, atkarībā no pasūtījuma apjoma. Par to klients tiks informēts atsevišķi.

Ja klients nesaņem apstiprinājumu e-pastā par pasūtījuma izpildes uzsākšanu vai nosūtīšanu, viņš sazinās ar Mimiikids pa e-pastu: info@mimiikids.com, norādot pasūtījuma numuru.

Ja Pārdevējs nesaņem maksājumu, informāciju par klienta pasūtījumu viņš sistēmā saglabā 15 dienas. Ja Pārdevējs šajā laikā maksājumu nesaņem, pasūtījums tiks atcelts.

Gadījumā, kad preces Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgajā daudzumā vai pasūtījumu nav iespējams izpildīt, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju klienta pasūtījumā, informējot par to klientu, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi, kuru klients norādījis veicot pasūtījumu.

Pirms pasūtījuma noformēšanas klientam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja, lai precizētu preces detaļas. Ja klients to nav darījis, uzskatāms, ka klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.

Gadījumā, kad klients atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet vēl neizsūtīta pasūtījuma, anulētā pasūtījuma summa tiek atgriezta klientam.

3. Preču atgriešana

Iegādāto preci ir iespējams atgriezt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Lai atgrieztu iegādāto preci klientam par to jāinformē Pārdevējs, rakstot uz e-pasta adresi: info@mimiikids.com norādot rēķina numuru un iemeslu, kāpēc klients vēlas preci atgriezt.

Lūdzam ievērot, ka preci iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja tā nav valkāta un ir tādā pašā stāvoklī, kādā saņemta – ir tīra, nesaburzīta, nesabojāta, ar visām detaļām.

Preci, kas izgatavota pēc īpašām klienta vēlmēm (izmēri, krāsu salikumi, citi modeļi) atgriezt nav iespējams.

Preces atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz klients, preces atgriešana jāveic izmantojot VAS Latvijas Pasts pakalpojumus nosūtot to uz adresi: SIA “Mimii”, Skolas iela 12 – 1, Rīga, Latvija, LV-1010.   

4. Konfidencialitāte

Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt klientu personīgās informācijas privātumu un drošību. Mēs ievācam infomāciju no mūsu klientiem, lai informētu par Mimiikids pakalpojumiem un produktiem, lai uzlabotu iepirkšanos Mimiikids mājaslapā, lai piedāvātu vislabāko klientu apkalpošanu, kā arī lai izpildītu klienta pasūtījumu vai citas saistības pret klientu.

Reģistrētiem un nereģistrētiem lietotājiem veicot pasūtījumu, tiek lūgts norādīt patērētāja personisko informāciju, kuru Mimiikids patur tik ilgi, cik tas nepieciešams iemesliem, kādēļ šī informācija tika iegūta, vai arī saskaņā ar likumu. Mimiikids uzņemamas atbildību par visu personīgo infomāciju, kā piemēram, klienta vārdu, adresi u.c., kura mums ir atklāta veicot pasūtījumu, un tā netiks nodota trešajām personām.

Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru klients norāda reģistrācijas formā precizitāti, pareizību un ticamību.

Ja klients ir izvēlējies kļūt par reģistrētu lietotāju Mimiikids mājaslapā, personai ir jānorāda aktīva, lietotājam pieejama e-pasta adrese. Un brīdī, kad lietotājs ir izvēlējies paroli, kas ļaus piekļūt konkrētām mūsu mājaslapas sadaļām, lietotājs ir atbildīgs par šīs paroles konfidencialitāti. Mēs iesakām paroli nevienam neatklāt.

Lietotājs, norādot savus personas datus Mimiikids mājaslapā, piekrīt, ka tie tiek apstrādāti preču un pakalpojumu pārdošanas interneta veikala www.mimiikids.com Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga mērķiem.

5. Strīdu atrisināšana

Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdīgajos jautājumos nav iespējams vienoties pārrunu ceļā, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

6. Noslēguma noteikumi

Jautājumi, kas nav regulēti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2017.gada 8.marta

SIA mimii ir noslēdzis 28.11.2018. līgumu Nr. SKV-L-2018/195 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds